Lønnsom screening

Er det verdt pengene å foreta medisinsk sjekk – massescreening – av store befolkningsgrupper, når det ikke er spesiell grunn til å tro at de har de sykdommene det letes etter? Når det gjelder arvelig hemokromatose, lønner det seg i hvert fall, slår overlege Arne Åsberg ved St. Olavs Hospital fast i sin doktoravhandling ved NTNU.

Hemokromatose er en medfødt tendens til å ta opp mer jern fra maten enn det kroppen trenger. Konsekvensene av jernopphopningen kan i årenes løp bli skader på lever, bukspyttkjertel, hjerte og andre organer. Hvis pasienten får diagnose og behandling – som er årelating – før skadene inntreffer, er leveutsiktene helt normale. Verdens største screening for hemokromatose skjedde i Nord-Trøndelag på 1990-tallet. Tilstanden ser ut til å gjelde mindre enn en halv prosent av befolkningen. Likevel går regnestykket i pluss, ifølge Åsberg: Hvis man screener 1000 menn i 30-årsalderen, er gevinsten totalt åtte ekstra leveår. Hvert av disse årene koster samfunnet 2000 kroner i screeningutgifter.

Lisa Olstad