Billigere sjekk av fluorutslipp

Skandinavisk analyseutstyr for å måle fluorutslipp kan bli “allelandseie”.

Av Christina B. Winge

Helt siden 70-tallet har SINTEF-forskere vært engasjert i utviklingen av en analysemetode som måler fluormengden i utslipp fra aluminiumsverk (Sintalyzer). I dag er metoden en sentral del av teknologien som har gjort skandinavisk aluminiumsproduksjon til verdens reneste. Nå har prisen på teknologien sunket kraftig, og SINTEF ønsker å få metoden ut til de som virkelig trenger den, nemlig land med dårlig økonomi.

Riktigere målinger

– Store deler av verdens fluorutslipp er nemlig mye større enn hva måleresultatene fra aluminiumsverkene viser, sier ildsjel og hjernen bak systemet, vitenskapelig rådgiver i SINTEF, Kalman Nagy. – Det skyldes at aluminiumsverkene benytter dyrt og til tider gammeldags røntgenutstyr som gir gale måleverdier. Aluminium “spiser” nemlig fluor når de befinner seg i samme kjemiske løsning. Et analysesystem må greie å skille de to stoffene for å få ut et riktig tall. Dette er det bare analysesystemet vårt som greier i dag. I tillegg har Nagy har i samarbeid med forsker Thor Anders Aarhaug og de aluminiumsverkene som er ledende på elektrolyseteknologi og utslippskontoll, utviklet en ny generasjon analysesystem. Ifølge forskerne har målingenes nøyaktighet blitt fordoblet med det nye utstyret. I tillegg gir utstyret svar på fluorinnholdet i prøven etter et kvarter, mot et helt døgns ventetid tidligere.

Veien videre

– Jeg antar at vi kan selge systemet til en pris rundt 350 000 norske kroner. Røntgenteknologien som mange benytter i dag, koster flere ganger så mye og gir på langt nær så nøyaktige resultater, sier Kalman Nagy. Systemet styres av et spesialdesignet dataprogram man kan legge inn i hvilken som helst PC. Med andre ord kan utstyret bli “allemannseie” i industrien.

Øverst på oppfinnerens ønskeliste står et kundeforhold til vår nabo i øst, Russland, som er verden største aluminiumsprodusent, men også verdens miljøsinke nummer én når det gjelder fluorutslipp. Nå etterlyser forskerne samarbeids-partnere på markedsføringssida:

– Vi har brukt 40 år på å utvikle produktet. Nå ønsker vi oss en samarbeidspartner som kan tenke seg å markedsføre og videreutvikle det til et globalt konsept. Drømmen er på sikt å tilby en online måletjeneste for aluminiumsindustrien i hele verden ved hjelp av denne teknologien. Sier oppfinneren og tilføyer at med enkle grep kan måleutstyret også benyttes til å måle innholdet av kjemiske stoffer som svoveloksider, bromid med mer.