Mønsteret avslører

Amanuensis Terje Thun ved NTNU har i mange år arbeidet med å bygge opp regionale årringkronologier for Norge. Han har datert over 1000 prøver av treverk fra arkeologiske utgravninger og fra hus som står i dag, deriblant flere stavkirker. Slike kronologier gjør det mulig å datere tømmer konstruksjoner fra historisk tid, og til å undersøke både variasjon av skogtyper og endringer i norsk byggeskikk gjennom det siste tusenåret – og til å datere og etterspore tømmer som ble eksportert til utlandet for flere hundre år siden. Årringkronologiene gir også et godt grunnlag for å rekonstruere tidligere tiders klimaendringer.