sykeseng

Nytt hjelpemiddel mot livmorhalskreft

For å kunne diagnostisere livmorhalskreft eller forstadier til sykdommen, benyttes en mikroskopisk kikkert som plasseres like utenfor skjedeåpningen (kolposkop). Gjennom kolposkopet “kikker” man etter karakteristiske karmønster på livmorhalsen. Dersom man oppdager vev med avvikende farge eller lysrefleksjon, følges dette opp med vevsprøver (biopsier).

Den visuelle vurderingen ved kolposkopi er vanskelig, krever lang trening, og ikke alle leger behersker teknikken fullt ut. Vurderingen kan derfor bli noe tilfeldig. For å avhjelpe dette er det startet et EU-prosjekt som ledes fra Portugal. Her vil man utvikle en ny type kolposkop basert på digitale bilder. Med slike bilder blir dataassistert bildeanalyse mulig å utføre. Man kan f.eks. sammenligne det aktuelle tilfellet med bilder i et arkiv der diagnosen er verifisert.

Utviklingsprosjektet er forventet å ta to år. SINTEF vil ha viktige roller i prosjektet. Forskerne skal være veiledere i å utvikle metoder for billedanalyse og å sammenligne resultatene med den medisinske virkelighet. Forskningssjef Finn Egil Skjeldestad ved SINTEF Unimed tror at et digitalt kolposkop vil lette diagnosearbeidet og sikre kvaliteten på den diagnostiske prosessen. Instituttet har for tiden flere prosjekter som omhandler livmorhalskreft og forebyggelse av forstadier, blant annet deltar en i utprøvingen av en vaksine mot livmorhalskreft.