Koz dæ :-)

SMS-språket har blitt en blanding av nynorsk/bokmål, dialekt, engelsk, tegn og tall. Det er særlig ungdom i alderen 16-21 år som bruker dialekt i SMS. Men nå begynner også foreldre som skriver meldinger til barna sine, å anvende ord og uttrykk som før bare ungdommen brukte. Det har forsker Berit Skog ved NTNU funnet ut. I en undersøkelse som ble utført under Forskningsdagene i høst, oppga de forespurte ungdommene at de brukte SMS mest til beskjeder, men også til flørt, diskusjon – og juks på skoleprøver. Nytt er at tekstmeldinger nå også blir flittig brukt for å kommunisere med lærerne.