Full gass!

Norge henter gass opp fra havbunnen. Mye gass! Over 99 prosent av denne gassen blir direktesendt i rør til kontinentet. Der blir det norske råstoffet brukt, og på mange forskjellige vis. Vel og bra i og for seg, men enda bedre hadde det vært om vi, her hjemme i steinrøysa, hadde brukt en del av gassen som utgangspunkt for videreforedling. (Hørt den historien før?

Det departementalt nedsatte Gassteknologiutvalget leverte sin innstilling på nyåret. Det foreslo at nasjonen burde ta et krafttak for verdiskapingen på feltet, og etablere et nasjonalt gassteknologisk innovasjonssenter med en antydet finansiering på 300 millioner kroner pr. år.

Derved åpnes det lett for en lokaliseringsdebatt. Vi på NTNU og SINTEF vinkler dette annerledes: Det nasjonale gassentret bør være virtuelt! Plukk vinnerne og gi dem ressurser til å bli enda bedre. La Grenland ta seg av de sakene de er best på, og tilsvarende for Rogaland, Karmøy, Tjeldbergodden, Hammerfest… Og gi gassmiljøene på NTNU og SINTEF et skikkelig løft!

Bare ved nasjonalt lagspill greier vi å hevde oss internasjonalt. På utdannings- og forskningssiden har gasslagene på NTNU og SINTEF allerede svært mye å tilby. Dette er et tilbud AS Norge bør utnytte som del av en nasjonal dugnad. La oss få bidra med det vi er best på!

2_2

Eivind Hiis Hauge
Rektor NTNU