To slags hukommelse

Forskere ved Gruppe for nevrofag ved NTNU har funnet ut at det er to ulike former for hukommelse knyttet til to ulike cellenettverk i hjernens hippocampus (bildet) – en eldre del av hjernebarken. Den ene formen brukes til gjenkjenning, og det andre til gjenkalling. For eksempel: Hvis du lærer en liste av navn og så må avgjøre om et bestemt navn var med i listen eller ikke, er det gjenkjenning som testes. Hvis du imidlertid blir bedt om å huske så mange av navnene som mulig, uten flere holdepunkter, er det gjenkalling som testes.

Forsøkene er gjort på rotter. Resultatet kan på sikt få betydning for mennesker med Alzheimers, demens eller andre hukommelseslidelser. Funnet ble for litt siden publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Science. Arbeidet er ledet av ekteparet May-Britt og Edvard Moser.