Sitt godt!

Behandlingen av trykksår koster samfunnet store summer årlig. Nye metoder og standarder gir nå bedre informasjon til brukere av hjelpemidler.

Det finnes et vell av madrasser og puter på markedet, som skal hindre at brukeren får trykksår. Problemet er at det ikke finnes objektiv, sammenlignbar dokumentasjon på de egenskapene som produsentene lover. Det eksisterer heller ingen felles standard for hvordan slike hjelpemidler skal utformes for å gi best mulig avlastning.

Ved SINTEF Unimed er fysioterapeut og forsker Ingrid V. Haukvik i ferd med å bygge opp et laboratorium med måleutstyr for å dokumentere effekten av produktene.

– Vi utvikler objektive og etterprøvbare mål. Det gjør vi ved å bruke vitenskapelige tester til å sammenligne produkter med hensyn til best trykkavlastning. Vi har også utviklet en ny måte å analysere testresultatene på, som gir et bedre sammenligningsgrunnlag enn de fleste eksisterende studier, sier hun.

Utstyret består av en tynn, fleksibel matte, som har 32×32 målesensorer per 1 cm2. Matten legges mellom bruker og pute, og gir detaljert informasjon om trykkbelastning og trykkfordeling. – Slik kan vi se nøyaktig hvilke kroppsdeler som er mest utsatt for høyt trykk, og om puten er effektiv.

Vi vet at noe av det viktigste man gjør for å forebygge, er å fordele trykket på stor flate. Ved hjelp av lab’en vil vi få fram dokumentasjon som kan bidra til å klassifisere putene til forskjellige brukere, og dokumentere effekten, sier Haukvik.

Anne-Lise Aakervik