Luftbobler skal hjelpe pressa blåskjellnæring

Blåskjellnæringa taper penger på giftalger. SINTEF skal teste om luftbobler kan bringe dypvann opp til overflata og stimulere vekst av ikke-giftige alger.

I mange fjorder får man en stabil lagdeling med brakkvann i overflata, og saltvann i bunnen, noe som gir lite tilførsel av næring til overflata. Dette håndterer de giftige algene ved å dra ned i dypet og “tanke” opp næring, for så å vende tilbake til overflata der skjellproduksjonen foregår. Men de gode kiselalgene klarer ikke dette, dermed får blåskjellene bare giftige alger til mat. Luftboblene kommer via et rør som plasseres på 30 meters dyp. Bobler stiger som kjent til overflata, og vil på sin vei dra med seg det næringsrike saltvannet opp i overflata. Da vil forhåpentligvis de gode algene også komme.