Hørselhjelp via PC

Snart kan tunghørte slippe å reise til sykehuset for å tilpasse høreapparatet.

I dag må høreapparatbrukere i Trøndelag reise til Høresentralen i Trondheim hver gang de skal tilpasse apparatet. Ved hjelp av et felles datanettverk som binder sammen hele Midt-Norge, kan de få utført samme tjeneste på sitt lokale legekontor.

– Mange høreapparatbrukere trenger å fininnstille høreapparatet. Det er ganske vanlig at de ønsker høyere lyd når de har vennet seg til å bruke det. Ofte forandrer også hørselen seg med tiden. Med nettbasert tilpasning kan dette skje lokalt, forklarer audiograf Ann Kristin Østgård ved St. Olavs Hospital.

Fremdeles vil tunghørte måtte komme til Høresentralen første gang de skal ha et høreapparat. Da trenges det både innstilling, veiledning og fysisk tilpasning av apparatet.

Tilpasning over 12 mils avstand

Østgård sitter foran to skjermer for å demonstrere en tilpasning av høreapparat. Hun skal stille inn et høreapparat som befinner seg 12 mil unna. På skjermen til venstre ser hun ansiktet til

IT-konsulent i Oppdal kommune, John Bjørndal, som for anledningen er prøvekanin. Ut fra to høyttalere kommer stemmen hans. På høyre skjerm ser hun programmet for høreapparattilpasning, NOAH. Skjermen viser knotter, grafer og tilpasningsmuligheter. Det samme skjermbildet ser Bjørndal på sin skjerm i Oppdal. Med kamera og mikrofon plassert mellom skjermene, kan han også se og høre henne. Ved å koble et høreapparat til datamaskina i Oppdal, kan Østgård tilpasse det fra sin PC på St. Olavs Hospital. Mens hun stiller inn, gir Bjørndal hele tiden tilbakemeldinger på om han hører bedre eller ikke. Slik får han et høreapparat som er tilpasset hans hørsel.

Det er forskere fra SINTEF som har satt opp utstyret, utformet prosedyrer for bruk, kjørt tester og intervjuet brukere. Ennå mangler det noen detaljer før utstyret fungerer perfekt. Den økonomiske biten er heller ikke helt på plass.

– Dersom vi får støtte fra Norges forskningsråd, ønsker vi også å innstallere nettbasert høreapparattilpasning på Frøya, Hitra og Agdenes, sier Thomas T. Rosenlund fra SINTEF.

Glad for å slippe byturen!

– Det er veldig positivt at jeg kan få tilpasset høreapparatet mitt her i Oppdal! Jeg synes det er forkastelig å måtte bruke en hel dag på å være i tre minutter hos en spesialist i Trondheim. Dessuten er det slitsomt for eldre å måtte dra helt inn til byen med buss eller tog, sier Torger Tollin fra Oppdal. Tollin har nettopp fått høreapparat og manglet de siste innstillingene.

– Jeg er imponert, det tok utrolig kort tid. På ti sekunder ble diskant og bass tilpasset, forklarer han fornøyd.

Av Mari Rian Hanger