sverige norge grense

Gransker grensehandel

Hver eneste dag reiser handleglade nordmenn over grensa til Sverige for å fylle opp hjemmets matskap og frysere. Hvor mye dette utgjør i handelslekkasje, vet ingen. Noen anslår tre milliarder kroner i tapt valuta, andre tror det er nærmere ti. Gro Follo ved Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim, har deltatt i prosjektet “Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet”. Follo gjorde feltarbeid i matbutikkene på den svenske sida av

Svinesund. Et klart funn hun gjorde, var at de norske kundene “visste” at maten var langt billigere i Sverige – selv om de slett ikke alltid kjente prisen på de samme varene i Norge. Hun fant også ut at det pågår en betydelig opplæringsvirksomhet kunder imellom. Rutinerte nordmenn lærer opp både kjente og ukjente medhandlende på området vare- og priskunnskap.

Disse “kompetente grensehandlerne” er ifølge Follo det viktigste elementet for å opprettholde forståelsen av at mat er billigere i Sverige. Men “billigheten” bekreftes også ved det man ser med egne øyne: Det ville jo ikke vært så mange norske kunder der hvis det ikke var billig!

Et nytt og større forskningsprosjekt om grensehandel starter i høst.