Genene kan påvirke morfinbehovet

Noen trenger mye morfin for å lindre smerter, andre trenger lite. Variasjonen kan skyldes forskjeller i evnen til å omdanne og skille ut morfin, og også hver enkelts evne til å nyttiggjøre seg den morfinen som når hjernen.

– Menn trenger mer morfin enn kvinner, men det er også store variasjoner innen hvert kjønn. Vi har holdepunkter for å si at genetiske faktorer påvirker dette, sier professor Ola Dale ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Han er med i en forskningsgruppe som studerer variasjoner i forbindelse med dosering av morfinlignende medikamenter.

Med mer kunnskap om årsakene til slike reaksjonsforskjeller, vil det også bli lettere å dosere riktig til hver enkelt pasient.