bøker

Arbeid for livet

Hvordan kan vi sørge for at det blir plass til flere i dagens arbeidsliv, og at vi holder hele arbeidslivet ut? Det er to av mange spørsmål som stilles i boka “Arbeid for livet” som kommer ut i forbindelse med den årlige KNUS-konferansen ved SINTEF Teknologiledelse. I dag er det stor enighet om slagordet “inkluderende arbeidsliv”, og boka tydeliggjør dilemmaer og paradokser gjennom fortellinger fra blant annet reklame, callcentre, banker, kjøpesentere, lufttransport og privatdrevne sykehjem.

“Arbeid for livet” handler om det “nye” arbeidslivet og er tematisk delt inn i tre hoveddeler: Troen på markedet, Kundene kommer, Grenser i det grenseløse.

Troen på markedet som løsningen på samfunnets problemer har ført til nye strategier i offentlig politikk og har endret vilkårene for både offentlig og privat virksomhet. Et annet særtrekk ved dagens arbeidsliv er veksten i tjenesteøkonomien; hva skjer når kundene kommer og arbeidet blir kundestyrt på godt og vondt? Et tredje tema er at arbeidet i sterkere grad er kilde til identitet og selvfølelse – arbeidslivet kan bli “grådig”. Hvordan kan vi sette grenser i det grenseløse?

Boka er skrevet for ledere, politikere og deg som ansatt, og egner seg også som pensumlitteratur innen samfunnsfagene.

Ulla Forseth og Bente Rasmussen, begge dr.polit. i sosiologi og seniorforskere ved SINTEF Teknologiledelse, IFIM har vært redaktører av boka.