Trafikklys via PC-nett

I sentrum i Oslo og Trondheim påvirker bilistene lyssignalet i stadig flere trafikkryss.

Før var trafikklysene i sentrumsområdene tidsstyrte med ledning ut til hvert kryss fra en styringssentral. I dag er intelligensen flyttet ut til hvert enkelt kryss ved hjelp av PC-nett. Trondheim er pilotby med de fleste lyskryss i sentrum styrt eller i ferd med å bli styrt av SPOT, et italiensk optimaliseringssystem for signalregulering. I Oslo brukes det samme systemet i 40-50 kryss.

Det er på oppdrag fra Statens Vegvesen og fra Samferdselsetaten i Oslo at forskere ved SINTEF Bygg og miljø har jobbet med distribuert PC-teknologi for å kunne optimalisere trafikk best mulig. Gjennom simuleringer har forskerne kunnet anbefale ulike reguleringsløsninger, bl.a. for å kunne prioritere kollektivtrafikken.

Kollektivtrafikken viser seg å få en forbedring på 20-30 prosent gjennom systemet, privatbilene på 10-20 prosent. Investeringene tjenes inn i løpet av to-tre måneder fordi man mister mindre tid i kø.

Av Åse Dragland