Plager kvinner og menn ulikt

Mannlige fibromyalgikere plages med depresjon, mens kvinner med sykdommen ofte får angst.

Personer med fibromyalgi har ofte tilleggsplager som angst og depresjon. Nanna Kurtze har i sin doktoravhandling ved NTNU sett på om kjønn har noen innvirkning på hvilke type ekstraplager fibromyalgikere får. Fibromyalgipasienter fra Norges Fibromyalgiforbund og fra Helseundersøkelsen i Nord- og Sør-Trøndelag, ble delt i fire grupper: De med lav angst/lav depresjon, lav angst/høy depresjon, høy angst/lav depresjon og høy angst/høy depresjon.

Hun fant at menn med fibromyalgi er mer plaget med depresjon enn kvinner, mens kvinnene til gjengjeld rapporterte mer angst og smerter. Forskeren fant også at kvinner med lite angst hadde mye smerter, mens de som hadde mye angst og lite depresjon, hadde mindre smerter. Menn rapporterte generelt mye smerter, med unntak av de med lite angst og mye depresjon.

Kurtzes studie viser at delingen i fire grupper gir forskjellige mønster for smerte og tretthet, avhengig av grad av angst og depresjon. Dette mener hun bør få betydning når legen skal stille diagnosen fibromyalgi, fordi det er viktig å utelukke andre sykdommer.

– Det er flere beslektede lidelser som går under betegnelsen funksjonelle somatiske lidelser – som inkluderer bl.a. kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, irritabel tarm, depresjon og angst. Disse lidelsene deler symptomer som tretthet, muskelsmerter, søvnforstyrrelser, svekket konsentrasjon og irritabel sinnstilstand. Enkelte mener at lidelsene er en side av samme sak. Andre mener at det er separate lidelser, påpeker Kurtze som holder til ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Av Geir Gjelseth