Nytt “vindu” mot fiskefôrets indre

SINTEF Unimed og den norske fôrprodusenten Ewos har utviklet en ny og lovende metode for kvalitetskontroll av fiskefôr.

Det er laget programvare som gjør det mulig å bruke analyseteknikken MR (magnetisk resonans) til å “se” fett-, protein- og vanninnholdet i fôrpartikler. Teknisk sjef Jan Tore Løken i Ewos AS opp-lyser at den nye metoden så langt er testet under laboratorieforhold – med løfterike resultater.

Ewos nå i gang med uttesting i sitt produksjonsanlegg på Meløy i Nordland.

En eventuell overgang til MR kan gi gevinster som: Mindre behov for kalibrering, informasjon om vanninnholdet i fôrpartiklene, og informasjon om størrelsen på porene i fôrpartiklene. Det siste er interessant med tanke på fettet som tilsettes fôret. Jo mindre porene er, jo mindre fett vil det renne ut av en pellet på varme sommerdager.