Kostbare ambulansekrav

Landets ambulansetjeneste vil trenge 224 millioner kroner ekstra i året for å klare tidskravene myndighetene foreslår for akutte utrykninger. Det viser analyser SINTEF har gjort på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet.

I en Stortingsmelding som kom sommeren 2000, foreslo det daværende Sosial- og Helsedepartementet krav om at 90 prosent av bybefolkningen må kunne nåes med ambulanse innen 12 minutter fra nødnummeret er ringt, og at 90 prosent av befolkningen i grisgrendte strøk må kunne nåes innen 25 minutter etter nødoppringningen.

Som ledd i oppfølgingsarbeidet, har SINTEF utredet de økonomiske konsekvensene av forslaget. I sin sluttrapport konkluderer SINTEF med at de årlige driftsutgiftene for landets ambulansetjeneste vil øke med 224 millioner kroner, dersom de foreslåtte tidskravene skal innfris.