Genene kan påvirke morfinmengden

Noen trenger mye morfin for å lindre smerter, mens andre trenger lite. Forskerne mener genetiske forskjeller bidrar til denne variasjonen.

1021532975.13.jpgNone.medium

Morfin er et effektivt middel mot sterke smerter. Forskning ved NTNU tyder på at genene kan være med på å bestemme hvor mye du trenger

Det er store forskjeller mellom mennesker når det gjelder hvor mye morfin eller morfinlignende medikamenter som er nødvendig for å lindre sterke smerter. Det være seg vedvarende smerter som hos kreftpasienter, eller smerter i forbindelse med en operasjon.

Dette kan skyldes forskjeller i evnen til å omdanne og skille ut morfin, og også hver enkelts evne til å nyttiggjøre seg den morfinen som når hjernen.

Menn trenger mer

– Menn trenger mer morfin enn kvinner. Men det er også store variasjoner innen hvert kjønn. Vi har holdepunkter for at genetiske faktorer påvirker dette, sier professor Ola Dale ved Det medisinske fakultet ved NTNU.

Han er med i en forskningsgruppe som arbeider med å studere variasjoner i forbindelse med dosering av morfin og morfinlignende medikamenter.

Dårlig omdømme

“Opioidgruppen” har tatt utgangspunkt i en studie av 300 kreftpasienter og sammenholdt mengden av morfin eller morfinlignende medikamenter man måler i blodet med virkningen på pasientene.

– Morfin har delvis hatt et dårlig omdømme i helsevesenet. Derfor er det nok mange pasienter som har fått for lite morfin fordi man har vært redde for avhengighet, sier Dale.

Med mer kunnskap om årsakene til forskjellene mellom forskjellige menneskers reaksjon på morfin, vil det også bli lettere å dosere riktig til hver enkelt pasient.