Nytt nettsted for fjellsprengning

Nå skal det bli lettere å markedsføre norsk fjellsprengningsteknikk og tunnelbygging i utlandet. Institutt for bygg- og anleggsteknikk ved NTNU har nylig lansert nettstedet “Tunnel.no” i samarbeid med Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). Et mål med nettstedet er at norske entreprenører, leverandører og forskningsmiljøer lettere skal kunne skaffe seg oppdrag i utlandet. I tillegg skal nettstedet fungere som et møtested for bransjen. Norge ligger i front internasjonalt når det gjelder tunnelbygging. Spesielt er vi kjent for å bygge tunneler og fjellhaller kostnadseffektivt.