Nilen, Egypt

Nilen til Trondheim

450 dekar av Nilens elveløp kan nå studeres på nært hold i Vassdragslaboratoriet til SINTEF Bygg og miljø. Modellen ruver i hallen med sine 100 kvadratmeter, og til daglig er tre mann sysselsatt med å rekonstruere elva.

Pukk, betong, det skumplast-liknende materialet divinycell, plexiglass og tre er materialer som teknikerne har tatt i bruk for å bygge opp både bygninger og landskap med stor presisjon.

Når vannet settes på landskap og bygninger, skal modellen gi svar på hvor godt et planlagt kraftverk takler naturkreftene fra de enorme vannmassene som skal magasineres, og hvordan omgivelsene rundt kraftverket påvirkes. Både under daglig drift og under en flomsituasjon.

Oppdraget har SINTEF fått av entreprenørselskapet Veidekke International AS, i konkurranse med flere forskningslaboratorier i Skandinavia.