Måler muskler

Bevegelsesforskere og nevrofysiologer ved NTNU har utviklet en ny målemetode for muskelaktivitet, som både er smertefri og som gir enorme mengder informasjon.

Metoden kalles flerkanals overflate-EMG og vil være nyttig for diagnostisering av sykdommer, rehabilitering og idrettstrening.

Smerter, tretthet eller svekkelse i muskulaturen kan noen ganger skyldes nevromuskulære sykdommer. Slike diagnostiseres ved at vi måler elektriske signaler i muskelen. Dette har nevrofysiologer gjort i hundre år – enten ved å sette nåler direkte inn i muskelen, eller ved å feste et dobbelt sett elektroder (overflate-EMG) på huden, og måle aktiviteten gjennom disse.

Den første metoden er smertefull og gir bare begrenset informasjon fra et lite område. Den andre metoden er usikker fordi muskelsignalene blir forstyrret av signaler fra hud og fett.

Flerkanals overflate-EMG ble utviklet i Nederland av blant andre Karin Roeleveld. Nå arbeider Roeleveld ved Program for idrettsvitenskap, NTNU, der hun forsker videre på metoden, først og fremst på den delen som angår dataanalyse.

Selve apparatet er en firkantet kloss med 130 små elektrodepunkter. Når denne festes på en muskel, og pasienten gjør bevegelser etter instruksjon, går informasjon om muskelen rett inn i en datahjerne.

– Den minste enheten som kan analyseres, kalles en motorisk enhet. En slik enhet er én nervecelle i ryggmargen, med nervebane til muskelfiberen. Målet er å få en best mulig karakteristikk av disse enhetene: når de brukes, hvordan de endres i forhold til sykdom, tretthet, trening, smerte eller aldring, forklarer Roeleveld. – Ser vi hvilke enheter som blir brukt, vil vi også lettere kunne si noe om eventuelle sykdommer og om hvordan muskelen bør trenes – eller få være helt i fred.

Men før metoden kan tas i klinisk bruk på sykehusene, må systemene for dataanalyse forbedres. Foreløpig bruker de for lang tid på å behandle de store datamengdene som kommer inn ved bruk av flerkanals overflate-EMG.

Denne teknologien finnes foreløpig bare to steder i verden: i Amsterdam og i Trondheim.

Tekst: Lisa Olstad