Heller papir enn PC

Mange norske sykehus har investert i elektroniske pasientjournaler. Men legene utnytter dem i svært liten grad.

Sykehusene i Norge har gjort store investeringer for å ta et steg nærmere det papirløse samfunn. Sammenlignet med våre nordiske naboland, har vi meget høy dekning av elektroniske pasientjournaler. Disse kan eksempelvis brukes til å bestille undersøkelser eller laboratorieanalyser og få opp svar på disse, skrive resepter og sykemeldinger, eller henvise pasienten til en annen avdeling eller spesialist.

Men de blir i all hovedsak bare brukt til å få oversikt over pasientens problemstilling og til å lete fram enkeltopplysninger fra pasientjournalen.

– Fordelene med datateknologi oppveier ikke alltid fordelene med papir. Papir kan du lett ta med deg dit avgjørelsene tas, mens en elektronisk pasientjournal oftest befinner seg i en stor og tung PC på et kontor, sier lege og stipendiat Hallvard Lærum.

Papir mer effektivt

I en undersøkelse Lærum har gjennomført sammen med stipendiat Gunnar Ellingsen og førsteamanuensis Arild Faxvaag ved NTNU, viser det seg at legene ikke utnytter mulighetene de elektroniske pasientjournalene gir. Selv om legenes datakunnskaper er gode, og de er positive til nye datasystemer, vil det i mange tilfeller være mer effektivt å bruke papir for mange av de vanligste oppgavene i legenes kliniske hverdag.

Lærum, Ellingsen og Faxvaag har vurdert bruken av de elektroniske journalene i forhold til den tradisjonelle arbeidsfordelingen på et sykehus, hvor skriveoppgaver ofte blir gjort av kontorpersonell, og bestilling av prøver blir gjort gjennom sykepleiere.

– Vår teori er at legene må gjøre mer av skrive- og innleggingsarbeidet selv for å få best mulig utnyttelse av de elektroniske pasientjournalene. Men tid er mangelvare på sykehus. Et nytt system som kan oppleves som mer arbeidsomt enn nyttig, vil ikke bli benyttet, understreker Hallvard Lærum.

Elektronisk i Aust-Agder

De fleste elektroniske pasientjournalene som er i bruk ved norske sykehus i dag, kan heller ikke fullt og helt erstatte en papirjournal, selv om det på sikt er målet.

Bare ved Aust-Agder Sykehus i Arendal har man et system som kan overflødiggjøre den tradisjonelle papirjournalen. Knappe ti prosent av pasientjournalene der er i dag i ren elektronisk form. Dette er det eneste sykehuset i Norge som så langt har fått tillatelse til å makulere papirjournaler.

Lærum, Ellingsen og Faxvaag fikk nylig publisert en artikkel om undersøkelsen i prestisjetunge British Medical Journal.

Tekst: Tora Saltnes