Populærvitenskap i klartekst

  • Publisert 21.03.02

En ny populærvitenskapelig bokserie under samletittelen “128 sider om” skal formidle NTNU-forskning i klartekst. Utgivere er Kenneth Stoltz fra Innovasjonssenteret og Tapir Akademisk Forlag.

 

Kenneth Stoltz er initiativtager

Kenneth Stoltz er initiativtager

Første bind kommer i handelen 17. april og handler om bio- og genteknologi. Bøker om kreft, pornoens kulturhistorie og datasikkerhet kommer så i rask rekkefølge. Tapir Akademisk Forlag har ambisjoner om å gi ut seks-syv bøker i året. Redaktør og initiativtaker Kenneth Stoltz er glad for at så mange forskere med tilknytning til NTNU har stilt opp.

– Mye av forskningen egner seg for formidling til allmennheten. Denne serien åpner en ny kanal mellom universitetet og omverdenen. Målet er å få flest mulig av fagmiljøene med.

Innblikk

Alle bøkene blir på 128 sider. Ideen bak er å gi leseren en rask innføring i et tema. 128 pocketboksider tilsvarer en liten hovedfagsoppgave. Stoltz sier det er en myte at populærvitenskap betyr at kunnskapsnivået senkes.

Slik ser omslagene på tre av de første bøkene i serien ut. Bøkene om bioteknologi og kreft er skrevet av NTNU-ere. Magne Børset er til daglig kreftforsker ved Det medisinske fakultet og Tore Oksholen er journalist i Informasjonsenheten.

Slik ser omslagene på tre av de første bøkene i serien ut. Bøkene om bioteknologi og kreft er skrevet av NTNU-ere. Magne Børset er til daglig kreftforsker ved Det medisinske fakultet og Tore Oksholen er journalist i Informasjonsenheten.

– Det er lett å kritisere populærvitenskapen når man selv ikke skriver. For etablerte forskere er det en utfordring å skrive denne type sakprosa. Det er en omstilling. Forfatteren skriver for et annet publikum. Teksten skal være lettlest og informativ. Vi legger vekt på at bøkene skal være lettfattelige og inneholde gode forklaringer. Hundrevis av fotnoter gjør seg dårlig i en populærvitenskapelig tekst.

Norsk variant

Populærvitenskapelige bokserier er en sjeldenhet i Norge, men Stoltz forteller at sjangeren har lange tradisjoner i andre land.

– I Frankrike er en av de eldste bokseriene over seksti år. Fordelt på 170 millioner solgte bøker er 3600 tenkelige og utenkelige emner lagt frem. Serien er blitt en kunnskapskoloss.

Stoltz sier han ikke fant noe tilsvarende i Norge. Dermed kom ideen til prosjektet. Han ville lage en norsk variant. Da han kontaktet Tapir Akademisk Forlag tente de på ideen.

Balanse

Forlagssjef Torbjørn Lefstad i Tapir Akademisk Forlag sier det har vært viktig å finne en balanse i valg av tema.

– Vi ønsker å legge fram både dagsaktuelle og klassiske spørsmål. For oss er dette noe nytt. Den tradisjonelle fagprosaen er rettet mot studenter og forskere.”128 sider om” når ut til et bredt publikum. Vi befester vår posisjon som kunnskapsformidler. For lærestedene er det dessuten viktig å spre forskningsresultater.

Stoltz mener at mange av temaene favner om flere fagdisipliner. Bio- og genteknologi reiser også etiske og filosofiske spørsmål.

Tilgjengelighet

Utgiverne har tro på serien. Folk vil ha noe igjen for lesningen, ikke bare 128 sider underholdning.

– Jeg tror “128 sider om” fyller et tomrom i markedet, sier Stoltz, – lærebøker og fagtidsskrifter blir for drøy kost hvis man bare vil ha et innblikk eller oppdatere seg om et emne.

Første opplag av bøkene er på 3000 eksemplarer. I tillegg til i bokhandelen skal bøkene selges blant annet i post- og dagligvarebutikker.

Av Vemund Venn