Illustrasjonsfoto: NASA

Sjekk av inneklima – i rommet

Hvordan overvåke innemiljøet i en romstasjon? I jakten på gode svar har NASA avholdt et «VM i gassmåling». Der gikk en norsk-tysk løsning til topps.

Eierne av den internasjonale romstasjonen vil hindre at «beboerne» puster inn gass som gir ubehag, er giftig eller kreftframkallende. Som på jorda vil gasser dampe av fra vegger, interiør og utstyr. Andre gasser kan skrive seg fra lekkasjer eller overoppheting. I tillegg gir menneskekroppen gasser fra seg. Og i rommet er det ikke bare å lufte! I romstasjonen er astronautene prisgitt luftrenseanlegg.

Som sikkerhetsforanstaltning er utstyr for gassmåling installert ombord. Dette for at romfarerne raskt skal se om rensingen svikter eller om lekkasjer oppstår. Industrifolk kniver om å få lage neste generasjon av dette måleutstyret. Nå har den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA avholdt en konkurranse mellom mulige leverandører.

På karakterskalaen som ble brukt, scoret et målesystem fra SINTEF og det tyske firmaet Kayser-Threde GmbH høyest av finalistene.

Ifølge SINTEF-forsker Atle Honne fikk systemet full uttelling for sin evne til å gjenkjenne gassene i NASAs testblandinger og angi hvilke konsentrasjoner de forekom i. Litt malurt i begeret er det likevel: – NASA ønsker seg et målesystem som er enda mer følsomt enn vårt er nå. Men vi vet at følsomheten kan forbedres mye ved videre utvikling og tilpasning til NASAs krav, sier Honne.

De norsk-tyske partnerne har utviklet dagens laboratorieversjon på oppdrag for den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Honne opplyser at systemet har fylt alle ESAs krav til målinger så langt. I et nytt ESA-prosjekt skal SINTEF og Kayser-Threde lage en mindre, lettere og enda bedre utgave som etter planen skal prøves ut i en romferd, tidligst i 2003.

Løsningen er basert på optisk teknologi og «ser» gasser ved hjelp av infrarøde stråler. SINTEF har først og fremst bidratt med metodene systemet bruker til å tolke sine måledata. Ifølge Honne et felt der mye nyutvikling har vært nødvendig. Så er han også stolt over resultatene, for tester viser at systemet kan skille mellom minst 30 ulike gasser i blanding.