Blueprint av oljerigg

Risiko ved tekniske og organisatoriske endringer

Norsk Hydro står i årene som kommer foran store utfordringer når det gjelder utbygging og produksjon offshore – det er nok å nevne fjerndrift, nedihulls separasjon og intelligente brønner.

Hydro må både løse utfordringene gjennom tekniske og organisatoriske endringer, og kunne dokumentere at disse gjennomføres slik at driften er sikkerhetsmessig forsvarlig. Selskapet har derfor behov for analyser som kan synliggjøre de sikkerhetsmessige/risikomessige konsekvensene av endringene.

Dagens analysemetoder er i stor grad utviklet med tanke på bruk under design, og er i liten grad egnet for problemstillinger som angår drift. Hydro har derfor sett behov for å utvikle nye og bedre egnede analysemetoder, og har inngått et samarbeid med SINTEF Teknologiledelse hvor man har kompetanse bl.a. innenfor risikoanalyse og organisasjonsteori. Forskere ved Avdeling for sikkerhet og pålitelighet ved instituttet har gjennomført et forprosjekt hvor morgendagens utfordringer for prosjekt og drift offshore er kartlagt. Her blir også utfordringene beskrevet – med tanke på metoder for HMS-analyse. Et tre-årig hovedprosjekt er planlagt med oppstart på nyåret.

Tekst: Åse Dragland