Mann med datamaskin

Hjemme bra, men jobben best

Bedrifters sponsing av hjemme-PC til ansatte har ikke resultert i særlig flere fjernarbeidere. Årsak: Vi trives bedre på jobb enn hjemme.

– Arbeid er i utgangspunktet samarbeid. Det er få som foretrekker å isolere seg når de skal jobbe. Det hevder NTNU-sosiolog Marius Langseth i rapporten “Hjemme-PC – frynsegode eller trojansk hest?”. Han har intervjuet en rekke ansatte og ledere i Statoil og Telenor om hvordan grensedragningen mellom lønnsarbeid og hjem blir påvirket ved innføring av ny teknologi. Ikke overraskende spiser arbeidet seg inn på fritiden.

– Fleksibilitet og frynsegoder kan være et forsøk på forføring fra bedriftens side. I så måte blir en hjemme-PC mer som en trojansk hest enn som et frynsegode å regne, mener Langseth.

Tekst: Trond Oldertrøen