Gjennombrudd for «grønn» teknologi fra Trondheim

Miljøvennlig teknologi som opprinnelig ble utviklet ved NTNU er nå i ferd med å få et gjennombrudd på det internasjonale markedet. Selskapet Hydro Pronova fikk tidligere denne måneden en kontrakt med et japansk selskap om salg av teknologien for luftkjøling og oppvarming av bilkupeer.

Avtalen som ble inngått med selskapet Denso, gjør at bilindustrien på sikt kan redusere utslippene av drivhusgasser. Denso Corporation er en av de største produsentene av luftkjøleanlegg til biler, og leverer over åtte millioner anlegg årlig til en rekke bilfabrikker i hele verden.

NTH-professor hadde ideen

Industrieventyret startet hos professor Gustav Lorentzen (1915-1995), da han på slutten av 80-tallet begynte å forske på nye anvendelser av karbondioksid (CO2). Den såkalte Shecco- teknologien (Sustainable HEating and Cooling with Natural CO2) ble patentert ved Norges tekniske høgskole (NTH) i 1989, og senere videreutviklet ved Sintef. Oppfinnelsen gjør det mulig å bruke CO2 i stedet for mer skadelige gasser. Patentene bak Shecco-teknologien er lisensiert til Hydro Pronova AS.

På 80-tallet var klorfluorkarboner (KFK-gasser) helt dominerende som kjølemedium i luftkjøleanlegg i biler. Etter at Montreal-protokollen ble vedtatt i 1987 skiftet bilindustrien til hydrofluorkarboner (HFK) som ikke ødelegger ozon-laget, men som likevel er en meget kraftig drivhusgass. I Kyoto-protokollen fra 1997 blir HFK listet opp blant de drivhusgassene som skal fases ut innen 2012

“Grønn” teknologi

Shecco er en energieffektiv og “grønn” varmepumpeteknologi som bruker naturlig forekommende karbondioksid. Et luftkjøleanlegg med Shecco-teknologi bruker rundt 25 prosent mindre energi, enn eksisterende kjøleanlegg. Samtidig kan teknologien også brukes til å varme opp kupeen på kalde vinterdager.

Tilsvarende krever en CO2 tappevarmepumpe bare en tredel eller firedel så mye energi som elektrisk oppvarming.

En oversikt fra EUs Miljødirektorat indikerer at rundt år 2010 vil bilparken i Europa kunne redusere utlippene av drivhusgasser tilsvarende 30-40 millioner tonn årlig, ved overgang fra dagens løsninger til systemer som er basert på karbondioksid.

– Dette er en teknologi som klart vil bidra til miljøforbedringer, sier Jan Hurlen, ansvarlig for forretningsutvikling i Shecco Technology. – Denso er de første som tar i bruk vår teknologi, men vi venter at andre snart følger etter. Spesielt har europeisk bilindustri vist stor interesse gjennom ulike forsøksprogrammer de senere årene.

Brukes også i boliger

Høsten 2000 inngikk Denso og Hydro en avtale om bruk av Shecco-teknologien i varmepumper for varmt vann i boliger. Løsningen gir varmere vann (80-90 grader) og er mer energieffektiv enn alternative varmepumpeløsninger. Flere tusen enheter er solgt i Japan siden produktet kom på markedet sommeren 2001.