Trønderhistorie i tre bind

Historien om trønderne og deres landsdel får plass i et nytt bokverk som skal være ferdig senest våren 2005.

tmpQrkRyx_NoneFylkeskommunene i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag har tatt initiativ til et bokverk om Trøndelags historie fra de eldste tider fram til i dag.

– Jeg tror bøkene vil ha stor betydning for den vanlige trønder og identiteten til regionen, sier prosjektleder Tove Gaupset i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Lange landsdelslinjer

I Trøndelag finnes det fra før en rikholdig lokal- og regionhistorisk litteratur fra begge sider av fylkesgrensene. Prosjektgruppa for det nye bokverket synes at det har manglet et større verk som skaper sammenheng og trekker de lange linjer i landsdelens historie. Nå ligger forholdene vel til rette for å skrive en samlet Trøndelags historie, mener gruppa.

De siste 20 årene har en rekke fylker og landsdeler i Norge fått skrevet sin historie. Blant annet har de to Agderfylkene gått sammen om et historieverk om Agder.

Bredt men forskningsbasert

Verket om Trøndelag er planlagt i to-tre bind på til sammen maksimum 1000 sider, inkludert 20-25 prosent illustrasjoner. Det skal skrives for et bredt publikum, men være forskningsbasert og holde en høy faglig standard. Bindene skal være ferdig senest våren 2005.

Nå letes det etter forfattere som kan skrive historien om Trøndelag. NTNU stiller ressurser tilsvarende 3,2 millioner kroner til disposisjon. Prosjektet har et totalbudsjett på cirka åtte – ni millioner kroner. Forskere fra både Historisk institutt og Institutt for arkeologi og kulturhistorie er allerede i sving.

Mest om handelskapitalisme

Perioden 1600 til 1850, eller handelskapitalismens tid, vil få størst plass i verket. Den siste epoken i boka går fra 1920 til 2000 og kalles for “Mot vår egen tid”. Historieskriverne akter altså å sette punktum med nyttårsrakettene som varslet om det nye årtusen.