Registrerer sykkel-ulykker

Mellom 600 og 700 sykkelskader blir behandlet ved Regionsykehuset i Trondheim i løpet av et år. Nå samles opplysninger om sykkelulykkene for å finne ut mer om årsaker og konsekvenser. Både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen imøteser forskningsresultatene med stor spenning.

Dr. Kari Løvendahl Mogstad ved Skade- og akuttavdelingen på RiT er initiativtaker til undersøkelsen. Hun har registrert skader over et år og ser spesielt etter sammenhenger mellom hjelmbruk og skader, alvorlighetsgrad av skader, alkoholbruk og sykkelulykker, sykkeltekniske og geografiske problemområder. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Institutt for bein- og leddlidelser ved NTNU.

Instituttet forsker også på personskader relatert til kjøretøytype og bruk av sikkerhetsutstyr, samt ulykkesmønstre, skademekanismer og skadekategorier ved trafikkulykker. Sistnevnte prosjekter ledes av professor dr.med. Inggard Lereim og er oppfølgingsstudier over flere år.