Ny sandmiks holder bilen på veien

Ved å blande inn 30 prosent kokende vann har forskerne kommet fram til en miks som gir bedre friksjon og holder sanda på plass på glatt vei, selv etter 5 dager.

Årlig brukes 1,8 millioner tonn strøsand på norske veier. Testing har vist at sandstrøing på is gir svært liten friksjonsforbedring og at sanden blir feid bort etter kort tid.

Nå har forskere ved SINTEF Bygg og miljø i samarbeid med Statens vegvesen funnet en ny metode der grusmaterialet tilsettes kokende vann.

I “Vinterfriksjonsprosjektet” er det gjort omfattende, kontrollerte vitenskapelige feltforsøk med den nye sandingsmetoden. I tre vintersesonger på rad har man sammenlignet den nye miksen av varmfuktet sand og undersøkt hvor lenge den økte friksjonen holder seg. Det er foretatt flere tester på veien til Åndalsnes, som har 300 trailere i gjennomsnitt per døgn.

Konklusjonene er klare: Etter fem døgn er det fortsatt god friksjon. Metoden er spesielt virksom på hard is der den tørre sanda virker dårligst, men den er et alternativ til tørre materialer under alle forhold der det er aktuelt å strø med sand.

Sist vinter ble det jobbet videre med nye apparat og nye løsninger. Bilen som foretar strøing har sandcontainer, vanntanker og et påbygd aggregat med dieselbrenner som varmer vannet opp til 95 grader. Det skjer fortsatt en spennende utvikling på utstyrssida, og det forventes at metoden vil få det endelige gjennomslaget kommende vinter.

Totalomfanget på glasskader per år er store på grunn av steinsprut fra grus i veien. Også dette bedrer seg med den nye sandmiksen, og SINTEF er i kontakt med Gjensidige om saken.