torv tak bygninger

Har tak på torva

Torv er mer enn en bonderomantisk kulisse på norske tak. Ifølge SINTEF gjør materialet det mulig å bygge grønne støttemurer med hele 75 graders fall. Torv holder på fukta, er stabil, virker brannhemmende og tar seg i tillegg svært godt ut langs norske veger når gress- frøene spirer i den næringsrike jorda. Vegkontoret i Buskerud er først ute med den grønne løsningen som markedsføres av Hallingdal Hytteservice. Skrå-ningen kan tas nærmere i øyesyn på riksveg 285 mellom Lier og Åmot Sentrum.