Fotograferes før slakt

Når vann og fisk suges opp fra mærene før levering, er vekt og antall vanskelig å beregne. Men nå er “fisketelleren” utviklet.

Når bonden sender dyr til slakt, vet han eksakt hvor mange dyr som entrer transportbilene og som han skal ha betalt for. Så enkelt er det ikke for fiskeoppdretteren. De færreste fiskeoppdrettere slakter selv. Fisken som selges, hentes av brønnbåter som transporterer den til spesialiserte slakterier. Her blir “slaktekveget” suget eller håvet opp fra mærer der man har en viss årsklasse fisk, men hvor den individuelle størrelse kan variere. Mengden og størrelsesfordeling har derfor vært overlatt til skjønnet. Fisketelle-prosjektet ved SINTEF vil endre på dette.

– Ved hjelp av et videokamera, lys, speil og en datamaskin fotograferes fisken fra to forskjellige vinkler når den passerer en gjennomsiktig del av røret der fisken suges fra mær til båt. På basis av disse bildene kan volum og dermed vekt beregnes, forteller Jens T. Thielemann ved SINTEF Elektronikk og kybernetikk som leder prosjektet. Ut fra informasjon om størrelse, vekt og antall kan slakteriet forberede sin del av jobben, og oppdretteren vet eksakt hvor mye han har levert.

– Vårt største problem har vært å skille fra hverandre fisk som kommer nesten samtidig inn telleapparatet. Ved hjelp av billedanalyse og hurtig elektronikk går det nå

Et stykke av røret som brukes til å suge fisken fra mæren opp i brønnbåten er gjennomsiktig. Her er det montert speil og lyskastere slik at det er mulig å videofilme fisken fr asinde og ovenfra. Kombinasjonen av disse bildene gjør det mulig å beregne volum og vekt.Illustrasjon: Jan H. Johansen/Grafisk senter, SINTEF

Et stykke av røret som brukes til å suge fisken fra mæren opp i brønnbåten er gjennomsiktig. Her er det montert speil og lyskastere slik at det er mulig å videofilme fisken fr asinde og ovenfra. Kombinasjonen av disse bildene gjør det mulig å beregne volum og vekt.
Illustrasjon: Jan H. Johansen/Grafisk senter, SINTEF

greit. Ved telling av smolt klarer vi så mange som 50 i sekundet. Det er dobbelt så raskt som bildet skifter på TV-skjermen. Feilprosenten, det vil si avvik vi får fra kontrollveing, er lav, ca. 3 prosent, sier han.

Utprøvingen av systemet skjedde gjennom silhuettklipping i papir.

– En stor mengde lakseprofiler ble klippet, satt på en tape og sveivet foran kamera. Siden fikk vi videofilmer av laks, og slakterapporter som inneholdt fasit med tanke på vekt og antall. Egentlig ble vi aldri våte på fingrene, sier Thieleman.

Fisketelleren er utviklet for Brdr. Wingan A/S på Sundlandet, og brukes allerede på åtte brønnbåter i Norge og i utlandet. Den kan håndtere opptil 100 tonn laks med vekt mellom 2 og 10 kg eller

180 000 smolt der vekten kan variere fra 20 gram til 5 kg i timen. Over kortere tidsrom kan telleren klare det dobbelte.

Av Jan Helstad