LEDER: Å forske seg til konkurs

  • Publisert 01.11.01

Våre politikere har i lang tid vært bekymret over det lave omfanget av forskning og utvikling i næringslivet. For å analysere situasjonen satte man ned Hervik-utvalget, som foreslo en incentivordning hvor bedrifter kunne drive FoU for inntil 8 mill. kroner pr. år, for så å få 25 prosent fratrukket på skatten. Alle som har en viss kontakt med Finansdepartementet, vet at det får pustebesvær over skatteincentiver. Så også i dette tilfelle.

Incentiver ble erstattet med tilskudd, i form av FUNN-ordningen. Men politikerne ga ikke opp. Under vårens budsjettrevisjon la de inn som en føring at nå skulle dette omgjøres til skatteincentiv – basta! Vi som har interesse for saken, har siden lurt på hvordan departementet takler føringen. Svaret fant vi budsjettet for 2002: Ordningen blir kun rettet mot små og mellomstore bedrifter, og disse defineres til å ha mindre enn 50 ansatte, en omsetning mindre enn 40 mill. og en balansesum mindre enn 20.

Er du en slik bedrift, kan du drive FoU med skattefradrag for inntil 8 mill. pr. år. Forskning og utvikling gir ikke uttelling fra dag 1. Aktiviteten representerer negativ kontantstrøm, og bare de svakeste aktiverer FoU-kostnader. En normal bedrift som følger ordningen, som i utgangspunktet driver godt og har god likviditet, vil være konkurs etter ett år. Kjære politikere. Ikke kjemp lenger for skatteincentivordninger.

Finansdepartementet vil kjempe imot og komme med dårlige løsninger. Kanskje har de til og med rett. Skattehistorien viser at incentivordninger misbrukes. Bruk dagens ordning og den rammen på 400 mill. som budsjettet åpner for. Alt tyder på at ordningen blir en suksess, men historien er kort.

Av Roar Arntzen,
adm.dir SINTEF

 

Lederen sto i papirutgaven av Gemini nr 5 – 2001