Fisk oppbevart i torvmyr holder seg fersk i mange år. Forskerne er nå i ferd med å videreutvikle konserveringsmetoden til moderne formål. Foto: Nina E. Tveter

Vikingmetode istedenfor fryseboks

  • Publisert 01.09.01

Torvmyr ser ut til å kunne konkurrere med fryser’n: Fisk oppbevart flere år i torvmyr holder seg like godt.

Av Arne Asphjell

Arkeologiske utgravninger viser at vikingene konserverte matvarer i torvmyra. De brukte også torv i drikkevannet for at det skulle holde seg friskt under seilaser. Forskerne ved Institutt for bioteknologi ved NTNU har forsket på disse urgamle metodene for konservering av matvarer. Forsøkene slår fast at vikingenes metode er fullt gangbar; fisk som oppbevares i torvmyr ikke blir fordervet. Metoden kan representere et interessant alternativ til nedfrysing.

Professor Terence Painter og flere andre ansatte ved bioteknologi-instituttet og Nobipol har de to siste årene drevet forsøk med oppbevaring av akvariefisk i små beholdere med masse fra torvmyr. Painter tror det er et spesielt sukkerstoff i torva, oxopolysakkarid, som sørger for konserveringen. En annen teori er at torv inneholder kjemiske forbindelser som kalles tanniner – organiske molekyler som blant annet er virksomme ved garving av lær – og som virker som konserveringsmiddel. Lite tilgang på oksygen er en tredje teori for å forklare holdbarheten.

– Vi tror dette i framtida kan bli et spennende alternativ til dagens metoder for konservering av fisk, sier professor II ved instituttet, Bjørn Christensen.

– Vil dette bety at den norske oppdrettsfisken som sendes med fly til Japan vil ligge på en seng av torv om noen år?

– Det er ikke først og fremst de gamle metodene vi ønsker å gjenoppta, sier Christensen.

– Å grave ned i myra eller å pakke fisk inn i mose er nok ikke så realistisk eller ønskelig. Vi sikter mot å anrike og renframstille det aktive oxopolysakkaridet slik at det kan videreutvikles til en ny konserveringsteknologi som kan tilpasses ulike produkter. Vi håper at dette kan gi ny næringsutvikling på emballerings- og konserveringssiden, med de store gevinster dette kan innebære i næringsmiddelindustrien, spesielt fiskeriene, understreker Christensen.

Forskningen allerede fått internasjonal oppmerksomhet; det engelske tidsskriftet New Scientist skrev nylig om den norske «myrmetoden» for konservering av fisk.