vareflyt

Matvrakerne

Vi kaster en fjerdedel av maten vi handler. Andre holdninger og ny teknologi kan krympe søppelberget fra kjøkkenet.

Tingenes tale

Små brikker sier fra hvor varene er, og om de har det bra.