turbin

Tøft for turbiner

Dagens vannkraftturbiner blir kjørt på et vis de ikke var designet for. Det fører til stadig økende vedlikeholdskostnader.