Tunneler

Etterlyser brannvarslere i tunneler

Ny tunellbrann i Sør-Trøndelag aktualiserer forskernes budskap om at systemer for tidlig brannpåvisning/stengning bør stå høyt på tiltakslista når veitunneler skal brannsikres.

Lys i tunnelen

Et stort antall mennesker føler ubehag i tunnel. Men angsten kan dempes.