tømmer

Tømmer til besvær

Langs kysten står verdifull skog og råtner på rot. Samtidig importerer Norge trelast. Hvorfor?