Thomas Hylland Eriksen

Kommentar: Elektronisk alfabetisering er et fellesanliggende

På samme måte som alfabetisering ble ansett som en betingelse for samfunnsmessig utvikling for et par hundre år siden, burde det offentlige ta ansvaret for den elektroniske alfabetiseringen i dag, skriver professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen.