Teri Krebs

Tørrlagt med LSD

For førti år siden ble LSD brukt i behandling av alkoholikere – med godt resultat. På tide å se på det igjen?

Ecstasy mot traumatisk angst

Behandling med et ecstasyliknende medikament gjør traumepasienter mer mottagelige for psykoterapi, og bidrar til varig bedring. Norske forskere forklarer mekanismene.