terapi

Kan bli dårligere av terapi

Voldtektsofre som begynner i terapi hos psykolog for tidlig, kan få større psykiske problemer enn de som venter litt.

Tema: Smertegåten

Noen har bestandig smerter. Men årsakene er ikke alltid så åpenbare.