Teknologi for et bedre samfunn

Varm Winther

Svein Winther (46) synes at Sintefs visjon «Teknologi for et bedre samfunn» bør eksporteres til Afrika.