stortare

Alger mot cystisk fibrose

En behandling basert på alger, kan få stor betydning for pasienter med den fryktede diagnosen cystisk fibrose.