Steinar Lem

Kommentar: Selvpålagt avmakt

Kanskje er tiden moden for en diskret Churchill? Menneskets beste egenskap er evnen til å mobilisere. Men da må berettiget angst og virkelige løsninger nevnes i samme åndedrett, skriver Steinar Lem, talsperson for organisasjonen Framtiden i våre hender.