Stein Kaasa

Tema: Smertegåten

Noen har bestandig smerter. Men årsakene er ikke alltid så åpenbare.

Gemini.no logo

Plaster gjør vondt verre

Morfinplasteret skulle bidra til lavere og mer kontrollert forbruk av medisiner ved kroniske smertetilstander. Resultatet ble det motsatte.

Dødssyke bør trimme

Av Ragnhild Krogvig Karlsen Kreftpasienter med kort forventet levetid har […]

Gemini.no logo

Kontrastmiddel mot kreft

I kampen mot kreft er det livsviktig at de onde cellene dør, mens de gode overlever. Et manganholdig kontrastmiddel kan bestemme utfallet.