slimål

Sleip, ekkel og nyttig

Vår slektning slimålen er en følsom type. Det kan komme oss mennesker til gode.