Rune Sætre

Gemini.no logo

Stifinner i vitenskapens tekstjungel

Dagens forskere står overfor store utfordringer når de skal finne rett informasjon i den store mengden tilgjengelige vitenskaplige tekster.