radiosignaler

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?