Petter Almklov

Risikabel kommers

Når vann, strøm og telesystemer blir solgt ut som kommersiell vare, svekkes sikkerheten i samfunnet.