olje

Den nye oljen

Fiskefett er blitt for verdifullt til bare å brukes i omega 3-kapsler. Det kan gi Norge store fortrinn.